ਕਲਾਵਾਰੋ - ਹਿੱਸੇਦਾਰ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ

- Felipe E. F. de Castro < fefcas (a) gmail (p) com >

- Petr Machata

- Hodong Kimਡਿਜ਼ਾਇਨਰ

- David Prieto

- Szczepan Marchewkaਟੀਕਾਕਾਰ

ਗਰਾਫ਼ੀਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ po-ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਅਨੁਵਾਦ ਟਰਾਂਸੀਫ਼ੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘਰ

ਕਲਾਵਾਰੋ ਬਾਰੇ

ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਫ਼ੋਰਮ

ਹਿੱਸੇਦਾਰ

ਤਰਜਮਾ

ਸਕਰੀਨਸ਼ਾੱਟ

ਕੋਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀਸਲਾਹ:

ਡਵੋਰਾਕ! ਵਰਤੋਂ

ਜਾਂ ਕੋਲਮਾਕ!ਸ਼ਰੀਕ:

ਸਾਰੇ ਸਿਖਿੱਅਕਪਰਚਾਵਾ:

ਕਲਾਵਾਰੋ ਚੋਟੀ ਦੇ 10

ਕੁੰਜੀ ਨਾਇਕ

ਟਾਈਪਰੇਸ਼ਰ

Logo Klavaro

العربية
Català
Čeština
Deutsch
English
Ελληνικά
Euskaraz
Français
Galego
Hrvatski
Magyar
Lietuvių
Panjabi
Polski
Português
Русский

Esperanto


SourceForge.net Logo

ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ:2017-07-02

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ:

XHTML 1.0 Strict

2005-04-03 ਤੋਂ: